menu dblex
ärerörig
adjektiv
skymflig
smädlig
infam
förolämpande
ärekränkande
förödmjukande
förklenande
förgriplig
nedsättande

Alla synonymer går att klicka på.