menu dblex
ändras
verb
kantra
Se även
ändra

Alla synonymer går att klicka på.