menu dblex
ändra riktning
verb
slå om
kantra
kasta om
vrida sig
omkasta
vända

Alla synonymer går att klicka på.