menu dblex
ändra planer
verb
sadla om
ändra sig

Alla synonymer går att klicka på.