menu dblex
ändas
verb
ta slut
sluta
upphöra
terminera

Alla synonymer går att klicka på.