menu dblex
ändamålslös
adjektiv
meningslös

Alla synonymer går att klicka på.