menu dblex
ägna uppmärksamhet åt
verb
uppmärksamma
skänka uppmärksamhet åt
fästa avseende vid

Alla synonymer går att klicka på.