menu dblex
ägna sitt intresse åt
fras
vända sin håg till

Alla synonymer går att klicka på.