menu dblex
ägna sin uppmärksamhet lika åt alla
fras
dela sina gracer

Alla synonymer går att klicka på.