menu dblex
ägna åt
verb
inviga

Alla synonymer går att klicka på.