menu dblex
äga sammanhang
verb
hänga ihop

Alla synonymer går att klicka på.