menu dblex
äga kraft att
verb

Alla synonymer går att klicka på.