menu dblex
2än
4item
samt
till
ändå
ännu
5annan
extra
också
6jämväl
ovanpå
vidare
7därtill
närmare
8dessutom
därjämte
9därutöver
yttermera
16fortsättningsvis