menu dblex
2
3låg
4grov
nött
ofin
5banal
enkel
platt
plump
6billig
prålig
simpel
sliten
7obildad
ohyfsad
själlös
skrikig
skurril
smaklös
tarvlig
trivial
8obelevad
skändlig
9alldaglig
plebejisk
trasgrann
vardaglig
10lågfolklig
pöbelaktig
11okultiverad
ouppfostrad
12underklassig
13iögonfallande
konventionell