menu dblex
3ond
4avig
avog
elak
ogin
skev
tvär
5dålig
falsk
hätsk
6trilsk
vrensk
vresig
7förvänd
kitslig
oriktig
pervers
8krånglig
obstinat
orättvis
9illvillig
vrångsint
10förstockad
illasinnad
motsträvig
omedgörlig
ondskefull
orättrådig
snedvriden
11halsstarrig
motspänstig