menu dblex
4vett
6lärdom
omdöme
vishet
7förnuft
klokhet
slughet
8förstånd