menu dblex
4ernå
spöa
5tjusa
värva
6erövra
intaga
7besegra
fängsla
8förtjäna
förvärva
9embellera