menu dblex
4rank
6krokig
osäker
rankig
ryckig
7berusad
ostadig
ranglig
slinkig
8slingrig
9opålitlig
skranglig
vacklande
12hållningslös