menu dblex
3slö
vag
4slak
svag
5slapp
6bruten
foglig
håglös
passiv
7apatisk
8mekanisk
9likgiltig
medgörlig
vacklande
10resignerad
undergiven
12hållningslös
karaktärslös
motståndslös