menu dblex
3bud
håg
råd
4avse
dröm
krav
lust
mena
orka
skön
ämna
ärna
5begär
behag
bjuda
drift
gitta
kräva
kunna
skola
tanke
tycka
tänka
vilje
önska
6avsikt
begära
behaga
energi
fordra
nännas
uppsåt
önskan
7befalla
böjelse
envisas
fordran
rådslut
åstunda
8ambition
föresats
godtycke
karaktär
åstundan
9insistera
10befallning
benägenhet
11eftersträva
eftertrakta
viljeansats
12gottfinnande