menu dblex
3lod
4gran
halt
last
makt
roll
5börda
karat
massa
press
tyngd
värde
6accent
allvar
energi
7stående
8avseende
betoning
intresse
magnitud
relevans
räckvidd
upptagen
9betydelse
kapacitet
viktighet
10belastning
betydenhet
eftertryck
förtroende
reserverad
tyngdpunkt
11förbehållen
12angelägenhet