menu dblex
3fri
vid
4bred
djup
lång
stor
vida
5öppen
6allmän
rymlig
ändlös
7spatiös
utbredd
8gränslös
utgrenad
9betydande
mångsidig
utsträckt
vidlyftig
10omfattande
omfångsrik
storslagen
11långtgående
12högtflygande
vittfamnande
13mångfrestande
14mångomfattande
vittomfattande