menu dblex
2
4bära
lida
yppa
5medge
utstå
vidgå
6erfara
7bekänna
drabbas
erhålla
erkänna
tillstå
träffas
8godkänna