menu dblex
6absurd
avvita
vriden
7befängd
konstig
orimlig
rasande
8huvudlös
9förflugen
oresonlig
vanvettig
10fantastisk
oförnuftig
omdömeslös
vettvillig
11oförståndig
13besinningslös