menu dblex
4hall
5entré
foajé
6farstu
ingång
portik
tambur
7förhall
uppgång
8förstuga
9trapphall
11antichambre
12trappuppgång