menu dblex
3eld
4élan
fart
glöd
kläm
5flykt
kraft
7schvung
8fermitet
färmitet
9häftighet
10ackuratess
eftertryck
hänförelse
intensitet
livfullhet
11virtuositet