menu dblex
3hel
ära
4inre
real
rätt
sann
äkta
5boren
reell
säker
ärans
6genuin
riktig
saklig
timlig
7absolut
aktuell
bestämd
faktisk
formlig
gripbar
grundad
konkret
levande
positiv
radikal
8bevisbar
bevislig
effektiv
egentlig
grundlig
hjärtans
jordnära
köttslig
naturlig
objektiv
praktisk
påtaglig
verkligt
9allvarlig
autentisk
befintlig
historisk
kroppslig
materiell
ordentlig
oskrymtad
regelrätt
uppriktig
veritabel
10fullkomlig
realistisk
11existerande
fullständig
handgriplig
konstaterad
livslevande
oförfalskad
sannskyldig
12föreliggande
substantiell