menu dblex
7korrekt
9behörigen
lämpligen
10fastställd
11tillbörligt
12tillbörligen
vederbörligt
15pliktskyldigast