menu dblex
3sur
våt
4sank
6fuktig
7vattnig
8uppblött
9genomblöt
uppmjukad
10träskartad
11vattenfylld
översvämmad