menu dblex
3liv
5längd
7bestånd
dryghet
8duration
fortvaro
konstans
9livslängd
permanens
soliditet
stadighet
10hållbarhet
ihållighet
stabilitet
11fortbestånd
uthållighet
12beständighet
13ståndaktighet
15oföränderlighet