menu dblex
3äga
6regera
7förfoga
8behärska
11kontrollera