menu dblex
4otro
6skrock
7irrlära
kätteri
misstro
10skepticism
11vidskepelse
villfarelse
villomening
16vanföreställning