menu dblex
4skör
svår
tung
5benig
oviss
6kinkig
knepig
prekär
utsatt
vådlig
7brydsam
delikat
kvistig
ostadig
tvistig
8bräcklig
intrikat
krånglig
ombytlig
riskabel
trasslig
9besvärlig
betänklig
invecklad
opålitlig
ovaraktig
10diskutabel
förgänglig
11bekymmersam
föränderlig
tvivelaktig
12halsbrytande