menu dblex
4koma
5yrsel
7hämning
kollaps
matthet
svaghet
svindel
8impotens
oförmåga
svimning
9mattighet
10förlamning
maktlöshet
11hjälplöshet
kraftlöshet
13medvetslöshet