menu dblex
4slät
5banal
enkel
gemen
menig
övlig
6allmän
gammal
gängse
inkörd
innött
invand
kurant
normal
simpel
spridd
usuell
utnött
7bruklig
folklig
gångbar
obligat
ordinär
rådande
trivial
utbredd
8frekvent
generell
gällande
naturlig
reguljär
9alldaglig
habituell
okonstlad
ordinarie
plebejisk
sedvanlig
vardaglig
10hävdvunnen
vedertagen
11anspråkslös
slätstruken
12allmängiltig
förhärskande
traditionell
återkommande
13genomsnittlig
konventionell