menu dblex
4vakt
6kypare
pedell
vaktis
7ganymed
portier
8dörrvakt
portvakt
servitör
9gårdskarl
uppassare
11kyrkvaktare
tamburmajor
13uppsyningsman
14tillsyningsman
15expeditionsvakt
rockvaktmästare
skolvaktmästare
17tamburvaktmästare