menu dblex
3lös
4rank
svag
5labil
ojämn
oviss
6groggy
osäker
otrygg
rankig
7flyktig
gänglig
halvhet
obefäst
ostadig
ranglig
tveksam
vinglig
ömtålig
8darrande
gungande
haltande
instabil
obestämd
ohållbar
ombytlig
raglande
svävande
viljelös
9opålitlig
skälvande
svängande
tvehågsen
villrådig
10ambivalent
obeslutsam
obeständig
stapplande
11vankelmodig
12hållningslös