menu dblex
3sur
4blöt
sank
våta
5däven
humid
6fuktig
likvid
regnig
ruskig
sumpig
7blaskig
slabbig
slaskig
svettig
vattnig
8drypande
flytande
skvättig
uppblött
9droppande
genomblöt
10vattensjuk
11genomdränkt
12vattendränkt
13svettdrypande
vattenblandad
15förbudsfientlig
restriktionsfri