menu dblex
6mycket
7fördömt
rysligt
våldsam
väldigt
9fördärvat
11bröstgänges