menu dblex
4makt
5tvång
välde
6anarki
7nävrätt
8förtryck
godtycke
illbragd
oförrätt
våldsdåd
överfall
övervåld
9kränkning
maktmedel
orättvisa
vapenmakt
övergrepp
10brutalitet
herravälde
misshandel
partiskhet
våldsmedel
11förgripelse
våldförande
12våldsmetoder
13våldshandling
16handgripligheter