menu dblex
3sjö
sky
4fors
lock
skur
5bölja
lavin
massa
storm
ström
svall
vågor
6besman
buckla
dyning
7hävning
pyndare
vågberg
vågorna
vågskål
8brottsjö
bränning
krusning
störtsjö
störtvåg
9störtskur
10vägapparat
11fördjupning