menu dblex
3fas
lek
4spel
6period
skifte
7vacklan
varians
8övergång
9omväxling
växelspel
växlingar
10förändring
modulation
omvandling
11cirkulation
fluktuation
12variabilitet