menu dblex
3gny
rya
yla
4leva
rasa
ropa
ryta
5bråka
gorma
hojta
härja
larma
skoja
stoja
6bullra
galnas
husera
regera
skrika
skråla
skräna
slamra
stimma
storma
7domdera
skramla
8illfänas