menu dblex
4basa
elda
glöd
masa
tina
5gassa
hetta
välla
värme
6glädja
kylslå
ljumma
7upptina
8förvälla
upphetta
uppvärma
9temperera