menu dblex
3dyr
god
4ädel
5lödig
6dyrbar
härlig
nyttig
viktig
7gedigen
givande
kostbar
positiv
präktig
skattad
8haltfull
värderad
ypperlig
9betydande
oskattbar
väsentlig
10oersättlig
ovärderlig
uppbygglig
11upplyftande
12värdefullare
13betydelsefull