menu dblex
3bra
god
len
rar
söt
4blid
from
glad
huld
jämn
mild
mjuk
5human
snäll
6bussig
munter
ämabel
ömsint
7affabel
godsint
gunstig
gynnsam
hygglig
lättsam
vänsäll
8fryntlig
gemytlig
godmodig
hjälpsam
hjärtlig
mänsklig
älskvärd
9beskedlig
förtrolig
godhällig
jovialisk
sympatisk
tillgiven
välsinnad
välvillig
10förbindlig
godhjärtad
hjärtevarm
nedlåtande
uppmärksam
välmenande
vänskaplig
11godhetsfull
tillgänglig
12förekommande
14lättillgänglig
15tillmötesgående