menu dblex
6laglig
riktig
7korrekt
lovvärd
8prisvärd
tillåten
9berömvärd
hedervärd
motiverad
10förklarlig
förståelig
12aktningsvärd
13erkännansvärd