menu dblex
3rik
4grov
stor
yvig
5diger
enorm
hemsk
plump
redig
stark
6faslig
glupsk
kopiös
mastig
mäktig
pampig
vådlig
7gruvlig
gräslig
hisklig
kapital
kraftig
oerhörd
rasande
ståtlig
väldigt
8ansenlig
jättelik
kolossal
ofantlig
ohygglig
omättlig
storväxt
titanisk
9betydande
förfärlig
gigantisk
storartad
voluminös
överdådig
10försvarlig
monumental
omfångsrik
storslagen
storstilad
11imponerande
obeskrivlig
12fruktansvärd
förkrossande
förskräcklig
hejdundrande
mastodontisk
sjusjungande
13utomordentlig
14överväldigande