menu dblex
4band
land
makt
rike
stat
styr
våld
5regim
spira
tvång
tygel
6område
tyglar
7storhet
överhet
8imperium
stormakt
9myndighet
regemente
statsmakt
10herravälde
inflytande
överhöghet
11territorium
12besittningar
15skräckregemente