menu dblex
3nos
sök
4lukt
näsa
slag
5väder
8vittring
9intuition
spårsinne
17fingertoppskänsla